Bikelife Norge - Podkast

Bikelife Norge - #S2E18 Sikkerhet på vei, Rudskogen og tiltak for bedre førere

July 02, 2022 Bikelife Norge - Podkast
Bikelife Norge - #S2E18 Sikkerhet på vei, Rudskogen og tiltak for bedre førere
Bikelife Norge - Podkast
More Info
Bikelife Norge - Podkast
Bikelife Norge - #S2E18 Sikkerhet på vei, Rudskogen og tiltak for bedre førere
Jul 02, 2022
Bikelife Norge - Podkast

Ulykkes statistikken har dessverre ikke vært god dette året. Og vi ønsker en null visjon på ulykker. Selvfølgelig kommer ikke dette til å skje, men så nøre som mulig. 
Vi ønsker alle førere til å bli bedre på veien, oppdage farer tidligere og unngå disse. 
Være forberedt. 

Vi snakker litt om dette i dagens episode + litt hva som skjer rundt Rudskogen om dagen. Ett anlegg  som vi synes er viktig for førere å kunne trene på nettopp dette å bli en bedre fører.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/sa-enkelt-kan-du-redusere-din-egen-risiko-pa-mc?publisherId=17847490&releaseId=17936641&lang=no&fbclid=IwAR2oakgq4J4SN0FJR0TGJ2--lllgfMg6z4-jIpVmHJlGSOiELjPdE7-YsZ4

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/forurensning/strammer-inn-tillatelsen-til-rudskogen-motorsenter/?fbclid=IwAR0c9JO_-y5IUSljuucoct_npTKfnkRb7gTMuKdFbi4XIQ-SmeZp44S4NHc

https://www.bikelifenorge.no/nyheter/pressemelding/norges-viktigste-anlegg-for-nullvisjonen-og-trafikksikkerhet-star-i-fare-for-a-stanse-betydelig-aktivitet/ 

Show Notes

Ulykkes statistikken har dessverre ikke vært god dette året. Og vi ønsker en null visjon på ulykker. Selvfølgelig kommer ikke dette til å skje, men så nøre som mulig. 
Vi ønsker alle førere til å bli bedre på veien, oppdage farer tidligere og unngå disse. 
Være forberedt. 

Vi snakker litt om dette i dagens episode + litt hva som skjer rundt Rudskogen om dagen. Ett anlegg  som vi synes er viktig for førere å kunne trene på nettopp dette å bli en bedre fører.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/sa-enkelt-kan-du-redusere-din-egen-risiko-pa-mc?publisherId=17847490&releaseId=17936641&lang=no&fbclid=IwAR2oakgq4J4SN0FJR0TGJ2--lllgfMg6z4-jIpVmHJlGSOiELjPdE7-YsZ4

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/forurensning/strammer-inn-tillatelsen-til-rudskogen-motorsenter/?fbclid=IwAR0c9JO_-y5IUSljuucoct_npTKfnkRb7gTMuKdFbi4XIQ-SmeZp44S4NHc

https://www.bikelifenorge.no/nyheter/pressemelding/norges-viktigste-anlegg-for-nullvisjonen-og-trafikksikkerhet-star-i-fare-for-a-stanse-betydelig-aktivitet/