Bikelife Norge - Podkast

Bikelife Norge - #S2E18 Sikkerhet på vei, Rudskogen og tiltak for bedre førere

July 02, 2022 Bikelife Norge - Podkast
Bikelife Norge - Podkast
Bikelife Norge - #S2E18 Sikkerhet på vei, Rudskogen og tiltak for bedre førere
Show Notes

Ulykkes statistikken har dessverre ikke vært god dette året. Og vi ønsker en null visjon på ulykker. Selvfølgelig kommer ikke dette til å skje, men så nøre som mulig. 
Vi ønsker alle førere til å bli bedre på veien, oppdage farer tidligere og unngå disse. 
Være forberedt. 

Vi snakker litt om dette i dagens episode + litt hva som skjer rundt Rudskogen om dagen. Ett anlegg  som vi synes er viktig for førere å kunne trene på nettopp dette å bli en bedre fører.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/sa-enkelt-kan-du-redusere-din-egen-risiko-pa-mc?publisherId=17847490&releaseId=17936641&lang=no&fbclid=IwAR2oakgq4J4SN0FJR0TGJ2--lllgfMg6z4-jIpVmHJlGSOiELjPdE7-YsZ4

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/forurensning/strammer-inn-tillatelsen-til-rudskogen-motorsenter/?fbclid=IwAR0c9JO_-y5IUSljuucoct_npTKfnkRb7gTMuKdFbi4XIQ-SmeZp44S4NHc

https://www.bikelifenorge.no/nyheter/pressemelding/norges-viktigste-anlegg-for-nullvisjonen-og-trafikksikkerhet-star-i-fare-for-a-stanse-betydelig-aktivitet/